PIEGĀDES UN APMAKSAS NOTEIKUMI

Distances līgums

1.Šis līgums tiek slēgts starp FLORIST SIA, reģ. Nr. 40103682104, juridiskā adrese: Ēbeļmuižas iela 22-32, LV-1048, Rīga, Latvija (turpmāk tekstā Florist.lv) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē https://www.Florist.lv (turpmāk tekstā – Florist.lv).
2.Interneta veikala Florist.lv darbību nodrošina un uztur FLORIST SIA.
3.Veicot pasūtījumu Florist.lv, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē http://florist.mozello.lv/lietosanas-noteikumi/
4.Pircējam ir tiesības saņemt Florist.lv veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas ar normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem un nodevām.
5.Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Florist.lv piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.
6.Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
7.Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Florist.lv, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.
8.Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Florist.lv veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:
- Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
- Ministru kabineta 2014. gada 20 maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu".
Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām, telpaugiem un gaisa baloniem. (MK noteikumi Nr. 255, 22.3. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta un 22.4. p. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš). 
9. Pircējs no piegādes var atteikties pirms ziedu pušķis ir izveidots vai 24 stundu pirms pasūtītāja noteiktā piegādes laika , rakstot iesniegumu uz epastu.
Florist.lv atgriež atpakaļ naudu 7 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas uz pircēja norādīto kontu.
10. Florist.lv neatmaksā pasūtītājam maksu par pasūtījumu un ietur to pilnā apmērā, sekojošos gadījumos:
10.1. ja saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu (ziedus vai ziedu pušķi);
10.2. ja saņēmējs ir izbraucis no pilsētas un/vai valsts un nav sasniedzams pasūtītāja norādītajā piegādes adresē 24 stundu laikā pēc pasūtītāja noteiktā piegādes laika;
10.3. ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē un nav sasniedzams saziņai pasutītāja norādītajā telefonā.
11. Florist.lv ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)

Preču un pakalpojumu pasūtīšana

Jebkurš vietnes https://www.Florist.lv apmeklētājs bez ierobežojuma var pasūtīt un apmaksāt vietnē pieejamās preces un pakalpojumus.

Ziedu piegāde Rīgā

Ziedu piegādi veic Florist.lv kurjers. Florist.lv piegāde tiek veikta pasūtījuma dienā 4 stundu laikā no pasūtījuma apmaksas brīža, ja pasūtījums veikts un apmaksas līdz šis dienas plkst. 15.00. Ziedu piegāde tiek veikta katru darba dienu 10-20:00, sestdien un svētdien - brīvs.

Ziedu piegāde ārpus Rīgas

Ziedu piegāde ārpus Rīgas tiek veikta pasūtījuma dienā laikā no pasūtījuma apmaksas brīža, ja pasūtījums veikts un apmaksāts līdz šīs dienas plkst. 15.00. Ziedu piegāde ārpus Rīgas tiek veikta par maksu. Piegādes maksa atkarīga no piegādes vietas (7-25.00eur). Ziedu piegāde ārpus piedāvātajiem piegādes reģioniem ir iespējama tikai atsevišķi vienojoties, zvanot uz telefona numuru 26408869 vai izmantojot veikala saziņas veidlapu. Piegādes cenu iespējams uzzināt, ievietojot preci grozā un izvēloties nepieciešamo piegādes datumu, vietu un laiku. Piegādes maksa tiek aprēķināta automātiski un ir redzama tiklīdz pasūtījuma formā tiek ievadīta piegādes adrese.

Precīza ziedu piegādes izpilde

Precīza pasūtījuma termiņa izpilde iespējama, ja tiek veikta savlaicīga pasūtījuma apmaksa, noradīta precīza piegādes adrese, kontakttelefons, e-pasts, ārdurvju kodi (ja tādi ir), biroja vai uzņēmuma nosaukums un cita piegādei nepieciešamā informācija. Piegādes laiks var mainīties pēc saņēmēja vēlēšanas. Pirms piegādes kurjers obligāti zvana saņēmējam un precizē piegādes laiku un adresi. Saņēmēja telefonu jāuzrada pasūtījumā OBLIGATI. Darba vietās mēs piegādājam bez zvana. Norādītajos piegādes termiņos iespējamas nobīdes, intensīva satiksme, neparedzētas situācijas var nedaudz ietekmēt piegādes termiņus.

Florist.lv darba laiks

https://www.Florist.lv apstrāda pasūtījumus darba dienas 10-18:00.
Latvijā plaši svinamās dienās, piem., 14. februāris (Valentīndiena), 8. marts, Mātes diena, Ziemassvētki ziedu piegādi garantējam darba dienas laikā . 

Pasūtījuma apmaksa

Ziedu un/vai citu preču, pakalpojumu pasūtījuma apmaksa tiek uzskatīta par veiktu, brīdī kad nauda saņemta FLORIST SIA norēķinu kontā.

Interneta ziedu veikals Florist.lv piedāvā apmaksāt pasūtījumus ar: 
* Ar karti MasterCard, VISA (tiešsaistes kartiņu autorizāciju nodrošina AS Swedbank)
* Pārskaitījums ar internetbanku, saņemot e-pastā priekšapmaksas rēķinu 
* Izmantojot Paypal maksājumu sistēmu

Konfidencialitāte

Florist.lv garantē saņemto personas datu apstrādi, uzglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām atbilstoši Latvijas Republikas likumos un tiesiskajos aktos noteiktajām prasībām.

Saziņa

Pasūtījumu pieņemšanas brīdī saņemtās apmeklētāju un pircēju e-pasta adreses, telefonu numuri, pasta adreses tiks izmantotas tikai un vienīgi saziņai ar preču un/vai pakalpojumu pasūtītāju un to saņēmēju, un pasūtījuma kvalitatīvai izpildei. Apstiprinot Florist.lv lietošanas noteikumus, lietotājs piekrīt saņemt aktuālo informāciju un jaunumus par īpašajiem piedāvājumiem, izmaiņām un veikala preču klāsta papildinājumiem ne biežāk kā reizi 30 dienās.

Strīdi un pretenzijas

Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā, sūtot uz e-pasta adresi. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atlaižu kodu lietošanas noteikumi

Florist.lv interneta veikalā tiek lietoti atlaižu kodi. Atlaižu kods ir ciparu un/vai simbolu kombinācija, kas procentuāli samazina pasūtījuma cenu. Atlaižu kodiem ir procentuāla vērtība. Atlaižu kods var būt vienreizējs vai uz noteiktu termiņu, maksimālais koda darbības laiks ir 6 (seši) mēneši. Produkta vērtība tiks samazināta uz atlaižu koda pamata. Florist.lv ir tiesīgs ierobežot konkrētu atlaižu kodu skaitu.Lai izmantotu atlaižu kodu nepieciešams: 
* Izvēlēties produktu Florist.lv mājaslapā.
* Pēc produkta izvēles ievietot to grozā un spiest noformēt pasūtījumu.
* Ievadīt atlaides kodu tam paredzētajā laukā

Intelektuālais īpašums

Vietnes saturs ir Florist.lv intelektuālais īpašums, tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Personas datu apstrādes noteikumi (Spēkā no 25.05.2018)

Šajos Personas datu apstrādes noteikumos, turpmāk tekstā – Noteikumi–, ir aprakstīta kārtība, kāda FLORIST SIA apstrādā personas datus. Šie Noteikumi ir piemērojami, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis velēšanos izmantot FLORIST SIA sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecības ar Klientu, kas nodibinātas pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās.
1.Personas datu apstrādes definīcija. Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus FLORIST SIA sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana reģistros un grāmatvedības uzskaites programmā, glabāšana, mainīšana, saziņa, pieprasījumu veikšana, u.t.t.).
2.Personas datu kategorijas. Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati (piemēram, pase, ID karte), bankas konta numurs.Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda.
3.Personas datu apstrādes mērķi un pamats. 
3.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu klienta pasūtījuma izpildi un pasūtīto preču piegādi uz klienta noradīto adresi, tādā veidā nodrošinot abpusēju līgumsaistību izpildi.
3.2. Lai veiktu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
3.3.Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības.
3.4. Personas dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas veikšanai.
3.5.Informatīvu materiālu nosūtīšanai uz e-pasta adresi, ja klients ir piekritis to saņemšanai.
4.Piekļuve personas datiem un to glabāšana. 
4.1.Personas dati tiek uzglabāti grāmatvedības uzskaites programmā un ir aizsargāti ar drošu paroli.
4.2. Personas dati ir pieejami FLORIST SIA darbiniekiem darba uzdevumu veikšanai un pasūtījumu izpildei.
5.Datu izpaušana. 
Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošam iestādēm pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas likumīgu pieprasījumu.
6.Personas datu glabāšanas ilgums. 
Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams klienta pasūtījumu izpildei. Personas datu glabāšanas periods paredzēts saskaņā ar likumā “Par grāmatvedību” noteiktajiem termiņiem.
7.Personas datu subjekta tiesības. Fiziskām personām ir tiesības pieprasīt un pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus personas datus, pieprasīt, izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti FLORIST SIA pakalpojumu sniegšanu, kā arī citās normatīvajos aktos paredzētas datu subjekta tiesības.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.